Hva er en equiterapeut?

En diplomert equiterapeut er utdannet fra HTU, Sverige.

Alle equiterapeuter som er medlem av Norges Equiterapeutforbund, er ansvarsforsikret og har taushetsplikt.

En diplomert equiterapeut behandler friske hester med problemer i bevegelsesapparatet.

At en hest har problemer i bevegelsesapparatet, kan vise seg ved flere ulike symptomer. Før equiterapeuten kommer inn i bildet bør hesten ha vært undersøkt av en veterinær, for eventuelt å utelukke at det ikke er haltheter og/eller sykdommer som gjør at den bør veterinærbehandles. Behandlingen handler først og fremst om å få tilbake optimal bevegelse i den delen av bevegelsesapparatet som ikke fungerer som den skal på grunn av låsninger, muskelstivhet, nedsatt sirkulasjon osv.

Equiterapeuten vil gjerne se hesten mønstret eller longert i ulike gangarter. Hvordan den beveger seg, kan gi viktige ledetråder om hvor hestens problem sitter. En grundig palpering og undersøkelse av hestens kropp følger, før en bestemmer seg for hvilken behandlingsform som passer for det individet en har foran seg.
Equiterapeuten kan også gi råd om trening, og forslag til forandringer som vil ha positiv innvirkning på hestens situasjon.