Magnetterapi

Magnetterapi er en relativ ny, men alikevel ”gammel” behandlingsform. Alt det vi får i oss, og omgir oss med, utgjør en prosess for cellene våre som er avhengig av en viss mengde pluss og minus-ioner for å kunne fungere optimalt. Når disse ikke lenger klarer å opprettholde sin naturlige balanse, kan magnetterapi være et alternativ.

Det finnes statiske, eller også såkalte faste magneter, og det finnes pulserende magneter som koples til strøm. I begge tilfellene vil man ved hjelp av magnetiske felt stimulere cellenes stoffskifte og som følge av det øke blodsirkulasjonen.

I et magnetfelt vil elektroner bevege seg med en enormt høy hastighet. Dette fører til at det skapes vibrasjoner som påvirker kroppens ioner, og dermed biokjemiske prosesser. Cellene øker sin kapasitet, og kan med det optimalisere inntak av næringsstoffer, øke utrensing av avfallsstoffer og forbedre transport av oksygeninntaket. Gjennom denne økende sirkulasjonen minsker mengden melkesyre og smerten i muskulaturen avtar.

Magnetterapi brukes i hovedsak for å dempe smerte, øke sirkulasjon og hjelpe ømme muskler og seneskader.