Massasje

Hester kan akkurat som oss mennesker få spenninger i muskulaturen på grunn av stress, overanstrengelser, skader eller feilernæring.

Massasje er en urgammel behandlingsform som kan brukes forebyggende, som en forberedelse til et muskelarbeide for å forhindre skader i muskelvev eller fester. En godt forberedt muskel er sterkere og tåler større påkjenninger. Man kan også benytte massasje som en behandling om skaden allerede har skjedd.

Ved massasje stimuleres de ulike cellene til å transportere ut slaggstoffer og andre forbrenningsprodukter. Den kan bedre sin kvalitet for å lette sitt eget arbeide. Dette er spesielt viktig i muskelceller, da det ved stor opphopning av slaggstoffer vil på sikt hemme muskulaturens arbeide og dermed oppstår skader.

Eksempler på hvorfor man skal massere en hest:

  • Massasje gir økt elastisitet i muskler og sener, og dermed minsker risiko for skader.
  • Massasje hjelper til å myke opp og holde i gang musklaturen under rekonvalesens siden musklene forminskes under hvile/rehabilitering.
  • Massasje er avslappende og kan øke hestens konsentrasjon og prestasjon i konkurranser.
  • Massasje tar bort eller minsker treningsværk og stivhet i musklaturen.
  • Massasje kan roe ned hester som er svært stresset og urolig da et antistresshormon blir frigjort ved gjentatt berøring.